Bon prezentowy

BON PREZENTOWY na dowolne zakupy w naszym Sklepie. Idealny pomysł na prezent dla żony, przyjaciółki, córki :)

Dostępny w czterech wariantach:

 • 100 zł
 • 200 zł
 • 300 zł
 • 500 zł

BON PREZENTOWY wysyłamy w formie elektronicznej (plik PDF do wydruku lub wykorzystania elektronicznie) na adres mailowy podany podczas zakupu w ciągu max.24 h od dnia otrzymania płatności (za wyjątkiem weekendów i dni wolnych od pracy).

Bon posiada datę ważności 12 miesięcy od dnia zakupu

100,00 zł
Brutto
Wartość bonu prezentowego
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 300 zł
 • 500 zł
Ilość

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH

Regulamin Bonów upominkowych sklepu internetowego zoska.sklep.plI. Definicje

  1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady stosowania bonów upominkowych w sklepie internetowym: zoska.sklep.pl
  2. Bon upominkowy: bon w formie kodu wygenerowanego przez sklep w formie elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym zoska.sklep.pl
  3. Nabywca: osoba, która nabywa od wydawcy bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
  4. Użytkownik: nabywca lub każdorazowy posiadacz bonu upominkowego.
  5. Kod: unikalny numer przypisany każdemu bonowi upominkowemu, niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego.
  6. Towary: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym zoska.sklep.pl


II. Warunki ogólne
  1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu upominkowego w formie elektronicznej w ciągu maksymalnie 24 h od dnia zaksięgowania środków na koncie Sklepu oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu upominkowego za Towary nabywane przez Użytkownika.
  2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu upominkowego. Zapłata za Bon upominkowy kupowany w sklepie internetowym ZOŚKA_PL może nastąpić poprzez płatność kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym.
  3. Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym zoska.sklep.pl
  4. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę lub przelew) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
  5. Sklep nie zwraca reszty równowartości niewykorzystanych środków podczas dokonanego Zakupu z użyciem bonu.
  6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Bonu upominkowego osobom nieupoważnionym.
  7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty Bonu upominkowego po jego przekazaniu.
  8. Bon upominkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym Wydawcy.
  9. Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych Towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
  10. Bony są dostępne w następujących nominałach: 100 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł


III. Zasady korzystania z Bonów upominkowych
  1. Bon upominkowy w formie elektronicznej możliwy jest do nabycia wyłącznie sklepie internetowym zoska.sklep.pl. Każdy Bon upominkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu upominkowego oraz termin ważności bonu, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD-MM-RRRR).
  2. W przypadku gdy wartość Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Upominkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na Bonie upominkowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem, kartą, Przelewy24.
  3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.

 1. Aby skorzystać z Bonu, jako płatności internetowej, należy:

 • wybrać dowolne produkty i dodać je do koszyka na stronie https://zoska.sklep.pl
 • wpisać wygenerowany - indywidualny kod w koszyku w polu "MASZ KOD PROMOCYJNY" podczas finalizacji zakupu
 • przejść do finalizacji zamówienia
 • wybrać formę wysyłki oraz płatności w przypadku zakupów przewyższających kwotę bonu.IV. Rozliczenia i reklamacje

  1. Wydanie Bonu upominkowego Użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania Bonu upominkowego, otrzyma od Wydawcy dowód sprzedaży lub fakturę VAT.
  2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu zoska.sklep.pl
  3. Przy użyciu Bonów nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Sklepu, przy czym
  1. Bon opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na Bonie;

 • W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia Bonów, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie – przelewem, kartą, pobraniem.

  • Do jednego zamówienia można użyć dowolnej kombinacji bon/pobranie/karta/przelew
  • używając Bonu o wartości niższej niż wartość zamówienia, Wydawca nie wydaje reszty ani w postaci gotówki, ani w postaci Bonów.

 1. Przy zakupie towarów za Bony nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez Klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:
   • na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;

   • na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;

  • na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej).


VI. Postanowienia końcowe
  1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu Upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
  3. Wydanie Bonu upominkowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  4. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon upominkowy jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego.
  5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej zoska.sklep.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.