…………………………...                                                                        …………, dnia………..

…………………………..

…………………………...

/nazwisko i adres konsumenta/

ZOŚKA PL S.C.

Ul. Bananowa 7

43-376 Godziszka

/oznaczenie przedsiębiorcy/

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy: …………………….

– Imię i nazwisko konsumenta: ……………………….

Adres konsumenta:……………………………………….

– Podpis konsumenta:………………………………………………………………………

– Data ………………………………………

Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości …………, na którą składa się cena towaru oraz koszt jego przesyłki [1] , proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:

Bank: …………………………..

Numer rachunku:………………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, iż zakupione produkty odsyłam w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania, z papierowymi metkami oraz dołączoną fakturą zakupu.

 

........................................

                                                                                                                      /podpis konsumenta/[1] Najniższy dostępny w naszej ofercie koszt wysyłki. Również w przypadku wyboru przez Klienta przesyłki pobraniowej zwrotowi podlega najtańsza forma wysyłki. Nie dotyczy zwrotów częściowych - w takich sytuacjach zwracana jest wyłącznie cena towaru.

Przelewy zwrotne zgodnie z przepisami realizowane są w ciągu 14 dni.